DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

 

Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi-eraikuntzaren sektoreko enpresetan kudeaketa-sistemak ezartzeko eta hobetzeko, eraikuntzaren kalitate arkitektonikoa sustatzeko, jasangarritasuna indartzeko eta berrikuntzari laguntzeko/ Ayudas para la promoción de la implantación de sistemas de gestión, fomento de la calidad constructiva y arquitectónica y de la sostenibilidad y apoyo a la innovación en el sector de la edificación residencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, programa Eraikal 2022.

 

 

DIRULAGUNTZA JASO DUEN ERAGIKETA / ACTUACIÓN SUBVENCIONADA:

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ORSA Sl-n 2022 Kudeaketa sistemaren ezarpeta eta ziurtatzea 010 expedientearekin

Implantación y certificación de sistemas de gestión 2022 con expediente 010 en la empresa EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ORSA, SL

 

 

Eusko Jaurlaritza

ES